Nieuwsbericht

Hoe de gemeentelijke professional kan sturen op huisvesting van maakbedrijven

Afgelopen week ontvingen we positief bericht van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op onze RAAK-Publiek subsidieaanvraag naar ‘Maak Ruimte voor Werk’. Samen met de Hogeschool van Amterdam, Rotterdam en Fontys college in Tilburg mogen we de komende twee jaar samen praktijkgericht onderzoek doen. De coalitie is aangehaakt als kennispartner. We gaan onderzoeken hoe de gemeentelijke professional beter kan sturen op ruimte voor maakbedrijven bij (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling.

De hoge werkgelegenheids- en circulariteitsambities in gemeentelijke beleidskaders en agenda’s van het ministerie van EZK zorgen ervoor dat de noodzaak om ruimte voor maakbedrijven te behouden en ontwikkelen fors toeneemt. Maar het behouden, laat staan bijbouwen, van werkruimte in stedelijke transformatie is lastig. Gemeentelijke professionals missen inhoudelijke grip en kennis over maakbedrijven. Ook missen ze een instrumentarium voor regie en sturing op het “juiste bedrijf op de juiste plek.

Het onderzoek – uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Tilburg – resulteert in een concreet handboek voor publieke professionals met praktisch instrumentarium hoe zij meer sturend en faciliterend ruimte voor maakbedrijven kunnen behouden en creëren.