De coalitie die zorgt voor
ruimte voor werk in de stad.

Ruimte voor werk staat onder druk. De sterke focus op woningbouw en stijgende vastgoedprijzen leiden ertoe dat de maakindustrie en bedrijven met minder economische slagkracht uit de stad worden gedrukt.
En dat is zonde. Want een stad heeft werk nodig. En werk heeft de stad nodig.
Hoe zorgen we ervoor dat werk de stad niet hoeft te verlaten?

Mengen als oplossing

Het mengen van wonen en werken kan een oplossing zijn. Gelukkig is veel bedrijvigheid de afgelopen jaren milieuvriendelijker geworden en daardoor ook mengbaarder dan eerst. En hoewel iedereen eigenlijk wel de noodzaak ziet, is het voor velen nog wel de vraag hóe je goed en rendabel functies mengt in een stad.

Wie zit met welke vragen?

Voor veel beleggers en ontwikkelaars is het ontwikkelen van ruimte voor werk onbekend terrein. Het is risicovol, moeilijk of onrendabel. Maar: steeds vaker moet het wel.

Gemeentes zitten daarbij met de vraag welke aanpassingen van beleid er nodig zijn en welke nieuwe instrumenten in de gebiedsontwikkeling erbij horen.

Ondernemers en bedrijven willen graag blijven in een gebied, maar wel met een voor hén betaalbare werkplek.

Laat de coalitie je helpen

De coalitie Ruimte voor werk is er om al deze partijen te helpen bij vraagstukken over ‘functiemenging’.

Wij onderzoeken, adviseren en ondersteunen in opgaven die raken aan de integratie en ontwikkeling van ruimte voor (betaalbaar) werk in de stad.

Volg ons via LinkedIn!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg dan de LinkedIn pagina Ruimte voor Werk! Je ontvangt updates, nieuws en achtergronden van de coalitie. Bovendien ontvang je als eerste een uitnodiging voor bijeenkomsten binnen de programmering. Direct contact opnemen kan via info@ruimtevoorwerk.nl.

Hoe hou je werk in de stad?

Samen met jou gaan we deze vraag beantwoorden.

We starten een programma waarin we de komende tijd ons verdiepen in vier opgaven. Allemaal vraagstukken die spelen bij ‘functiemenging’. Experts delen hun kennis, betrokkenen delen ervaringen en samen verkennen we oplossingen. Zo geven we ruimte voor werk letterlijk ruimte en brengen we dit vakgebied verder.

1. De stad op wijkniveau

Hoe versterken we de bestaande gemengde stad? Wat levert het toevoegen van werk op aan verouderde monotone woongebieden? En hoe integreer je alternatieve werkfuncties in een kantorengebied?

2. Van bedrijventerrein naar stad

Als een stad meer ruimte nodig heeft, wordt vaak een bedrijventerrein opgeofferd. Hoe zoek je hierin een balans? Hoe behoud je werk voor de stad op een grotere schaal? We zoeken uit wat dit betekent voor het instrumentarium in gebiedsontwikkeling.

3. De revival van de winkelstraat

Van grote stad tot kleinere kernen: overal staat de winkelstraat onder druk. Wat bepaalt de aantrekkelijkheid en het succes? En welke rol speelt ‘werk’ daarin?

4. Sterke clusters

Menging is niet overal de beste oplossing. Soms is clusteren noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de zwaardere industrie. Hoe ga je daarbij om met ruimte, logistiek en het milieu? De centrale vraag: hoe versterk je deze functies?

Hulp nodig bij een uitdaging?

De ambitie van de coalitie gaat verder dan alleen kennisdelen en adviseren. We zijn er ook juist om je te helpen en te ondersteunen. Heb je een uitdaging op het gebied van functiemenging? Deel ‘m met ons! Stuur ‘m in via info@ruimtevoorwerk.nl of meld je bij een van de coalitieleden.