Prijs: de beste mix met Ruimte voor Werk

Welke rol, welke ruimte krijgt werken in de Nederlandse steden van de toekomst? Wordt het steeds verder weggedrukt of krijgt het een plek in onze stedelijke woonmilieus. Is er binnen de stad alleen ruimte voor kantoorbanen voor hoogopgeleiden of is er ook plek voor ondernemers met fysiek werk zoals loodgieters, brouwerijen, garagebedrijven en meubelmakers?

Wij zijn op zoek naar de beste voorbeelden in Nederland waarbij werken juist een belangrijke plek heeft in het stedelijk weefsel. Het gaat over praktijkvoorbeelden die betaalbare ruimte voor werk in de stad behouden, uitbreiden en ontwikkelen in samenhang met wonen en alle andere functies van een rechtvaardige en inclusieve gemengde stad.

Update: De winnaar van 2023 is bekend: MENU uit Utrecht! Bekijk onze digitale publicatie voor het juryrapport en meer info over de andere genomineerden.

Genomineerden:

BinnenDok – Amsterdam – Heren 5 architecten
ImageWharf – Amsterdam – Affaire d‘Architecture
Zandkasteel – Amsterdam – Wonam & Zadelhoff
ZoHo – Rotterdam – Stebru & Leyten
Gebouw-M – Utrecht – Janssen de Jong Projectontwikkeling | a JAJO company & Lingotto
SDIIZ – Amsterdam – UFO urbanism

De prijsuitreiking vond plaats op donderdag 12 oktober van 16.00 – 18.00 uur op het terrein van de voormalige Nederlandse Kabelfabriek in Delft.

Doel

Het doel van deze prijs is om goede voorbeelden te verzamelen van projecten waarin werkfuncties niet verdreven worden door andere functies, maar juist samengaan en elkaar versterken. De prijs zal worden uitgereikt aan het project dat het beste voorbeeld is voor het binnenstedelijk mengen van werkfuncties. Hierbij maken we onderscheid tussen twee categorieën.

  1. Werk in de stad op wijkniveau. Denk aan: Hoe versterken we de bestaande gemengde stad? Wat levert het toevoegen van werk op aan verouderde monotone woongebieden? Of hoe integreer je alternatieve werkfuncties in een kantorengebied?

2. Mengen in transformatiegebieden, van bedrijventerreinen of kantoorparken naar stad. Denk aan: Als een stad meer ruimte nodig heeft, wordt vaak een bedrijventerrein opgeofferd. Hoe creëer je een balans tussen de behoeftes van wonen en werken? Hoe houd je de stijging van m2 prijs tegen?

Voorwaarden

Voor de prijs is een aantal voorwaarden opgesteld waaraan de inzendingen moeten voldoen. Deze zijn als volgt:

Er is bewust voor gekozen om het begrip “werkfunctie” geen vastomlijnde definitie mee te geven. Zo komen alle gebouwen waarin gewerkt wordt in aanmerking. Wel wordt bij de beoordeling rekening gehouden met het type werken en de mate waarin fysieke productie plaatsvindt of het meer een mix met bijv. kantoorfuncties betreft (productie scoort hoger dan kantoren).

Jury

De aanmeldingen zijn beoordeeld in twee stappen. Eerst heeft de technische jury – bestaande uit alle leden van de coalitie Ruimte voor Werk – de aanmeldingen beoordeeld en daaruit een selectie samengesteld. Vervolgens heeft een jury van extern experts de winnaar gekozen. De jury bestond uit:

Heb je vragen naar aanleiding van de prijs, stuur dan een mailtje naar info@ruimtevoorwerk.nl.